erdi bahar sardı yine cihanı dönüşüm

<<<<

erdi bahar sardı yine cihanı dönüşüm