<<<<

how to see a flat horizon on a round world                                                             yuvarlak bir dünyada düz bir ufuk görmek

 

parts

projection + moving screens + arduino + lattepanda

 

 

dimensions

230cm x 150cm x 200cm

How to see a flat horizon on a round world is a calibration mechanism for perceived reality. This device, though not searching for the answer to ‘what is reality?’, replaces the fire flames of Plato’s cave with light beams from a projector and creates a phenomenological assemblage of reality. Central to the assemblage are two videos shot from either sides of a commuter’s ferry crossing between Europe to Asia in Istanbul. To join the two perspectives into a continuous landscape, reality one perceives standing on the ferry, the videos are calibrated to a flat horizon. Geographically, a line where air meets water; subjectively, where one gazes upon to reflect; and collectively a metaphorical line representing a permanent future. This reconstruction reveals a system that functions to synchronize projection screens with the shifting landscape projected on them. The system is composed of basic coding, robotics, projection and diptych screens. In all its transparency, the device endeavors to break apart assumptions in a digitalized world and calls for a searching eye.

Yuvarlak bir dünyada düz bir ufuk görmek, algılanan gerçeklik kalibrasyon mekanizmasıdır.  Bu cihaz, 'gerçek nedir?' sorusunun yanıtını aramasa da, Platon'un mağarasının alevlerini projektörden gelen ışık huzmeleriyle değiştirir ve fenomenolojik kurma bir gerçeklik yaratır.  Yerleştimenin merkezinde, İstanbul'da Avrupa'dan Asya'ya geçen bir yolcu vapurunun iki tarafından çekilmiş videolar yer alıyor. İki yönü tek bir manzarada birleştirmek için videoları vapurda duran birinin algılayacağı gibi düz bir ufuk çizgisine kalibre eder. Coğrafi olarak havanın suyla buluştuğu bir çizgi; bireysel olarak kişinin düşünmek için baktığı çizgi; ve toplum olarak değişmez bir geleceği temsil eden metaforik bir çizgi. Bu yeniden yapılandırma, projeksiyon ekranlarını üzerlerine yansıtılan hareketli manzara ile senkronize etme işlevi gören bir sistemi ortaya çıkarıyor. Sistem temel kodlama ve robotik, projeksiyon ve diptik ekranlardan oluşmaktadır.  Cihaz, tüm şeffaflığıyla varsayımları yıkmaya çalışır ve araştıran bir göze arar.