TAŞ DENGİ HARİTA

 

Harita Türkiye’nin altından geçen Doğu Anadolu fay hattının üst tabakasını kapsayan dokunun 2019-2020 yılları arasında taş düzeyinde incelenmesiyle oluşmuştur.

 

Jeolojik hareketlerin ve medeniyetlerin (Paleolitik Çağ, Neolitik Çağ, Kalkolitik Çağ, Erken Tunç Çağı, Orta Tunç Çağı, Son Tunç-Erken Demir Çağı, Urartu Krallığı, Akhaimenid İmparatorluğu, Part İmparatorluğu, Tigran Egemenliği, Roma İmparatorluğu, Sasani İmparatorluğu, Doğu Roma (Bizans) İmparatorluğu, Emeviler, Abbasiler, Vasal Vaspurakan Krallığı, Ermenşahlar, Eyyübiler, İlhanlılar, Celayirliler, Karakoyunlular, Akkoyunlular, Safeviler, Osmanlı İmparatorluğu, Türkiye Cumhuriyeti) şekillendirdiği taşların dokümantasyonudur.

 taş harita olur

harita taş olur

 

borderless art days 2020

dirimart, istanbul