kalp

2021

Yaklaşık 3 milyon yıl önce, insan atalarının karşısına tanıdık bir çakıl taşı çıkmış. Suyla zamanla aşınmış çakılda kendi suratlarını görmüşler. Yanlarında taşıdıkları Makapansgat Çakılı bugün bilinen en eski manuport.

 

Bu yaz karşıma bir sarmaşık çıktı. Kıvrık dallarındaki yapraklar tanıdık geldi. Telefon ekranlarında, mesajlarında kullandığım kalbin atası, toprağın sevgi mesajları. Birkaçını aldım yanımda taşıyorum.

heart

2021

About 3 million years ago, a  familiar pebble appeared before our human ancestors. On this pebble eroded by water and time, they saw their own faces. The Makapansgat Pebble, which they carried with them, is the oldest known manuport today.

 

I came across an ivy this summer. The leaves on its curved branches looked familiar. The ancestor of the heart symbol I use on phone screens and messages. I took a few them to carry with me.