O

7'00"

İçinde olduğumuz her yeni an, katılaşmış bir geçmiş ile belirsiz bir gelecek arasında köprü. Dün, bugün ve gelecekte bizi bekleyen yeni ufukları düşünürken “O” insanlığın kolektif hafızasında bu sürekliliği betimleyen ouroborus sembolüne odaklanır. Hayatın döngüselliği, yaşamın ölümle takibi ve tekrar doğumu, daimi ve geçicinin simultane varoluşu ve tüm bunların ebediliğini içinde bulunduran sembol, antik Mısır’dan Antik Yunan’a Ortaçağ simyagerlerinden günümüz yeni mistiklerine tekrar tekrar çizilmiş. “O” kuyruğuyla başbaşa vermiş yılan formunda dönüşümü arar. Pullu bedeniyle hayatla akışkan bir bağ içerisinde olan yılan, varoluşumuzun içinden çıkılmaz döngüselliğiyle kozmik bir danstadır.

Every new moment -we are in- is a bridge between a crystallized past and an unsettled future. Envisaging new horizons awaiting us yesterday, today and in the future, “O” focuses on a symbol from our collective memory depicting this continuity. The ouroboros, embodying cyclicality of life, life followed by death and rebirth, simultaneous existence of the eternal with the temporal, and the perpetuity of all these, has been drawn over and over again since the ancient Egyptians to Ancient Greeks, from medieval alchemists to today's new mystics. "O" in the form of a snake with its tail by its head, seeks revolution. With its scaled body, the snake is in a cosmic dance with the intrinsic cyclicality of our existence.